Projekta autors
Andris Tomašūns

Latvijas vēsture ir mums apkārt, tāpat kā gaiss, kā draugi. Vajag tikai, atvērt acis un mēģināt to saskatīt, atvērt ausis, lai to sadzirdētu. Vēstures notikumi var būt ierakstīti visdažādākajās grāmatās, uzfilmēti kinofilmās. Bet vēstures liecības var būt atrodamas arī jebkuram no mums mājās, mūsu vecāku un vecvecāku stāstos, ģimenes foto albūmos, vēstulēs, dienasgrāmatās, kaimiņu mājās, tuvākos un tālākos muzejos, bibliotēkās.

Šī mājas lapa izveidota ar domu, ka pienācis laiks mums visiem kopā sarakstīt  tādu Latvijas vēstures stāstu, kam būtu pievienotas klāt ļoti daudz fotogrāfijas. Fotogrāfijas, kas tapušās pagātnē, gan šodien bildētas, kurās iemūžināts mūsu  ģimenes, tautas, valsts pagātnes mantojums.

Strādājot, pie jaunu mācību grāmatu izveidošanas par Latvijas vēsturi, un pēc tam arī mācot vēsturi skolēniem skolās, konstatēju, nevienu neatstāj vienaldzīgu ilustrācijas par vēsturiskiem notikumiem, ko varam ieraudzīt ar savām acīm. Ja stāstiem par pagātnes notikumiem, varoņiem, priekiem un bēdām varam pievienot iespēju ieraudzīt senatnē radītus  attēlus, izpratne par vēsturi veidojas labāka. Iepazīstoties ar jaunām mūsdienīgām informācijas izplatīšanas un apmaiņas tehnoloģijām, jebkurš cilvēks Latvijā var kļūt arī par vēstures iemūžinātāju un popularizētāju. Mēs varam padalīties ar savām dzimtas piederīgo atmiņām, dienasgrāmatām, fotogrāfijām, zīmējumiem, tādejādi bagātinot mūsu zemes un tautas vēsturi.

Šīs pārdomas, un, gadiem veiktais Latvijas vēstures izpētes darbs ir palīdzējis izveidot šo mājas lapu, kurā aicinu ielūkoties jebkuru interesentu. Ja Jūs, redzot šo darbu, gribat palīdzēt ilustrēt Latvijas vēsturi, nāciet talkā. Talcinieki varēs gan komentēt ievietoto vēstures materiālu tekstus, attēlus, gan varēs iesūtīt savus atrastos materiālus. Var būt Jūsu līdzdarbošanās palīdzēs atrast jau par zudušām domātas lietas, ziņas. Var būt Jūs ar citu šīs lapas apmeklētāju palīdzību atradīsiet atbildes uz saviem neskaidrajiem jautājumiem. Zaudētāju nebūs.

Mājas lapas satura tapšanā lielu palīdzību sniedza Latvijas Izglītības Inovāciju fonds, Valsts Kultūrkapitāla fonds,  mājas lapas izveidošanā palīdzēja Sorosa fonds Latvija, SIA "Digitālo servisu parks" Jelgavā. Mājas lapa izveidota kā izglītojošs nevis komerciāls pasākums.

Rakstīt autoram
Vārds Uzvārds: *
E-pasts vai kontakttālrunis: *
Jautājums, komentārs: *
Pielikumi (foto, audio liecības):
+ papildus fails