Īpašās brīvprātīgo vienības - IBV


1990. gada aprīlī LTF priekšsēdētājs Dainis Īvāns deva rīkojumu apvienot visus kārtības sargus un nodibināt LTF īpašas brīvprātīgās vienības (IBV) ar štābu priekšgalā. 28. aprīlī LTF domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Škapars akceptēja darbības plānu par Augstākās padomes deputātu un nama apsardzi sesijas laikā.
Ar 1. maiju 200 kārtības sargi, bez īpašiem aizsardzības līdzekļiem uzsāka diennakts dežūras pie Brīvības pieminekļa un Augstākās padomes ēkas. 4. maijā pēc triumfālās 138 tautfrontiešu deputātu uzvaras, pasludinot Latvijas Republikas Neatkarības deklarāciju, Daugavas krastmalā grandiozajā, līkumojošā mītiņā kārtību uzturēja jau ap 500 brīvprātīgo sargu. Pēc 10. maija īpašajās kārtības sargu vienībās iekļāvās divi tūkstoši brīvprātīgo. 15. maijā kļuva zināms, ka tiek gatavota triju Baltijas valstu Augstāko padomju ēku ieņemšana un deputātu arests vai padzīšana. Pēc pulksten 10 pie Augstākās padomes lielajā pilsoņu pūlī uzradās daži desmiti virsnieku un ap simtu privātdrēbēs ģērbušos karaskolas kursantu. Viņi vēlējās līdzināties sava aroda biedriem Tallinā, kuriem izdevās ielauzties Tompea pilī. Interfrontiešu atbalstīti, viņi bija bruņojušies ar ķēdēm un dažādiem citiem aukstajiem ieročiem. Ar draudiem un varmācību viņi lauzās uz Augstākās padomes nama ieeju. Sākās Augstākās padomes šturmēšana. Viņiem pretī stājās daļa milicijas spēku un īpašo brīvprātīgo vienību vīri, savu komandieru Mārtiņa Andersona, Viestura Bērziņa, Jura Boldāna, Voldemāra Ates, Henriha Dzintara, Aigara Tepera, Pētera Vērsīša, Jāņa Kondrāta, Ginta Važņa, Elmāra Kristiņa, Gustava Kalniņa, Jāņa Veinberga, Armanda Māliņa vadīti. Pēc padomu armijas asiņainajiem darbiem Viļņā un LTF vadības 1991.gada 13.janvāra agrā rīta radio uzrunas – nākt tautai palīgā nosargāt valstiski svarīgos objektus. Dainis Īvāns deva komandu piectūkstoš brīvprātīgo vienību kārtības sargiem ierasties nozīmētās vietās, lai saņemtu uzdevumus nodrošināt sabiedrisko kārtību Daugavas krastmalā manifestācijas laikā. Pēc tam pārņemt apsardzē Brīvības pieminekli, Augstāko un Ministru padomes, Latvijas radio un televīzijas kompleksus, telefona centrāli, LTF ēkas un citus objektus. 14.janvārī Īpašo brīvprātīgo vienību vīriem nāca palīgā zemnieki, pilsētnieki un pārstāvji no lojālām Latvijas organizācijām un iestādēm. Sākās barikāžu celšana, Rīgas sargu mobilizācija, dažu dienu laikā sargos iestājās un apliecības saņēma 10 tūkstoši brīvprātīgo, kurus apmācīija nevardarbīgai pretestībai vai varbūtējai cīņai ar bruņotajiem PSRS armijas karavīriem, čekistiem, OMON. Valsts objektu apsardzi vadīja apmācīti un pieredzējuši Īpašo brīvprātīgo vienību darbinieki Voldemārs Atis, Jānis Kondrāts, Juris Vectirāns, Gunārs Krauze, Zigrīda Teikmane, Armands Māliņš, Roberts Millers un Pēteris Vērītis. Lielu morālu un taktisku palīdzību sniedza barikāžu virsvadība deputāti Andrejs Krastiņš, Odisejs Kostanda, Juris Dobelis, Tālavs Jundzis, Ģirts Kristovskis, Ilze Cielava, Roberts Milbergs, Juris Stīpnieks, Jānis Ruško, militārie speciālisti Jānis Baškers, Auseklis Pļaviņš, Georgs Stiprais, Voldemārs Jāronis un citi.
http://latviansmilhistory.blogspot.com/2010/11/ltf-ipasas-brivpratigas-vienibas-jbv.html
http://www.likumi.lv/doc.php?id=76197
http://www.apollo.lv/portal/news/articles/38691/0
 

Nozīme
Jelgavnieka Māra Cimdara ĪBK nozīme
Nozīme
Nozīme
Jelgavnieka Māra Cimdara ĪBK nozīme
Rokas apsējs
Rokas apsējs
Jelgavnieka Māra Cimdara ĪBK rokas apsējs
Radio
Radio
Henrija Melbārda foto, Radio māja bija viens no stratēģiskajiem objektiem, ko aizsargāja brīvprātīgie kārtības sargi
Doma laukums
Doma laukums
Henrija Melbārda foto 1991.gada janvāris
Vecrīgā Smilšu ielā
Vecrīgā Smilšu ielā
Henrija Melbārda foto
Barikāde
Barikāde
Henrija Melbārda foto
\/
Radio mājas sargi


Radio mājas apsardze bija uzticēta IBV vienībai ko vadīja Valdis Bračulis. Vienības dalībnieks Ilgvars Pavlovskis atsūtīja savas fotogrāfijas un atļāva tās ievietot mājas lapā. Būsim priecīgi, ja atsauksies vēl kādi aculiecinieki, kam būtu fotogrāfijas par Radio aiztāvjiem.

Valdis Bračulis
Radio mājas IBV grupas komandieris
Valdis Bračulis
Valdis Bračulis
Radio mājas IBV grupas komandieris
IBV dalībnieku gājiens
IBV dalībnieku gājiens
Pie Sv.Pētera baznīcas
Atmiņas
Atmiņas
Valda Bračuļa atmiņu raksts 1.lpp.
Atmiņas
Atmiņas
Valda Bračuļa atmiņu raksts 2.lpp.
Atmiņas
Atmiņas
Valda Bračuļa atmiņu raksts 3.lpp.
\/
Andrijāns Ramlovs
Kamēr notika organizatoriskie darbi mēs darbojāmies zem Īpašo Kārtības Sargu jumta, tāpēc arī atribūtika.
Par, kokarde un krūšu nozīme. 1991. gadā mums, Milicijas Atsevišķais Patruļdienests, izsniedza Padomju miliču formu, lai kaut kā atšķirtos no milicijas, mēs, uzreiz izmetām "fūras" un nēsājam kepkas, pie tām kokardes vietā piespraudām kioskā nopirktas Latvijas ģerboņa nozīmītes, bet pie krūtīm lentīti karoga krāsās vai šādu karodziņu. Tā bija pašdarbība, bet priekšniecība neiebilda.
Apliecība
Andrijāna Ramlova apliecība
Apliecība
Apliecība
Andrijāna Ramlova apliecība
Apliecība
Apliecība
Otra puse
Rokas aproces
Rokas aproces
Kārtības sarga rokas aproce
Žetons
Žetons
Kārtības sarga krūšu nozīme
Aplicība
Aplicība
Jelgavas pašvaldības izniegta apliecība 1991.gada 17.jūlijā
Nozīmītes
Nozīmītes
\/