Studentu korporācijas

Arī Latvijā studentu korporācijas ir akadēmiskas mūža organizācijas, kas vieno sabiedriskus studentus un augstskolu pabeigušos biedrus. Studentu korporāciju pirmsākumi meklējami jau pirmajās universitātēs, kad no dažādām valstīm studēt sabraukušie jaunieši vienojās pēc saviem novadiem. Kad Baltijas teritorijā 19.gadsimtā radās augstskolas, tad tajās gandrīz uzreiz bija no Vācijas tradīcijām pārņemtās studentu korporācijas. Vēlāk, rodoties latviešu tautiskuma idejai, Tērbatā studējošie latvieši 1870. gadā nodibināja Tērbatas latviešu studentu rakstniecības vakarus, Kronvaldu Ata vadībā. Pakāpeniski, gadu gaitā, tika izcīnīta zināma vienlīdzība ar esošajām vācu studentu korporācijām, un Rakstniecības vakari pārveidojās par studentu korporāciju Lettonia, pieņemot krāsas sarkans-balts-sarkans, kas vēlāk kļuva par Latvijas karoga krāsām. Korporācijām bija liela loma Latvijas brīvvalsts veidošanā, apkopojot latviešu izglītoto daļu, veicinot tautiskās domas veidošanos, piedaloties brīvības cīņās un Latvijas Armijas veidošanā. Brīvvalsts laikā korporācijas uzplaukst, bet, kad PSRS okupēja Latviju, korporācijas tika likvidētas, un tie korporāciju biedri, kas neemigrēja, tika represēti. 1989.gadā korporācijas tika atjaunotas, un šobrīd vieno vairākus tūkstošus esošo un bijušo studentu. Šobrīd Latvijā ir 23 studentu korporācijas - Lettonia, Fraternitas Arctica, Selonija, Lettgallia, Talavija, Fraternitas Lettica, Latvia, Ventonia, Tervetia, Beveronija, Phylironia, Fraternitas Metropolitana, Fraternitas Vesthardiana, Fraternitas Academica, Fraternitas Lataviensis, Fraternitas Livonica, Patria, Vendia, Lacuania, Fraternitas Imantica, Gersicania, Fraternitas Cursica, Fraternitas Vanenica un 12 studenšu korporācijas - Daugaviete, Gundega, Dzintra, Imeria, Selga, Gaujmaliete, Varavīksne, Aurora, Soritas Tatiana, Spīdola, Zinta, Staburadze. Studentu korporāciju jumta organizācija ir Prezidentu Konvents, saīsinājumā PK, un studenšu korporāciju apvienojošā organizācija ir Studenšu Prezidentu Konvents, saīsinājumā SPK Studentu korporācijām Latvijā ir sava interesanta un gara vēsture, tikai tā nav bijusi plaši apskatāma publiski.

Selonija
Ielūgums
Selonija
Selonija
Ielūgums
Selonija
Selonija
Ielūgums
Rubonija
Rubonija
Korporācijas Rubonija telpu iekšskats
Letoņi
Letoņi
Foto no 1913./1914.gada
Lettica
Lettica
Korporācijas vapenis
Ielūgums uz balli
Ielūgums uz balli
Ielūgums uz Fraternitas Lettica balli 20.gadu sākumā
\/