Adamova

Kalnezera 8.gadīgā skola
60.gadu foto - Adamova Kalnezera 8.gadīgā skola
Kalnezera 8.gadīgā skola
Kalnezera 8.gadīgā skola
60.gadu foto - Adamova Kalnezera 8.gadīgā skola
>