Aglona

Latvijas katoļticīgajiem ļoti nozīmīga vieta Latvijā. Aglonas bazilika kā viena no katoļu svētvietām.
Aglonas bazilika
30.gadu skatu karte
Aglonas bazilika
Aglonas bazilika
30.gadu skatu karte
Aglonas muiža
Aglonas muiža
30.gadu foto Aglonas muižas pilij
30.gadu foto
30.gadu foto
Aglona dzelzceļa pārbrauktuve
Aglonas bazilika
Aglonas bazilika
30.gadu foto
Skola
Skola
Aglonas muiža - skola 30.gados
>