Aknīste

Aknīstes luterāņu baznīca
30.gadu uzņēmums.
Aknīstes luterāņu baznīca
Aknīstes luterāņu baznīca
30.gadu uzņēmums.
\/