Baldone

Viena no Latvijas kurortvietām.
Baldones kurorts
Cara laika skatukartiņa
Baldones kurorts
Baldones kurorts
Cara laika skatukartiņa
Baltā muiža
Baltā muiža
Baldones Baltā muiža, I pasaules kara laika vācu skatu karte
Baldones baznīca
Baldones baznīca
20.gadsimta sākuma skatu karte, Sv.Miķeļa Baldones luterāņu draudzes baznīca
Baldones baznīca
Baldones baznīca
20.gadu skatu karte
Baznīcas iekšskats
Baznīcas iekšskats
I pasaules kara laika vācu skatu karte
Baldones baznīcas iekšskats
Baldones baznīcas iekšskats
30.gadu fotokartiņa
>