Bērzmuiža

Dobeles puses muiža.
Skats uz muižu
20.gadu fotouzņēmums
Skats uz muižu
Skats uz muižu
20.gadu fotouzņēmums
Bērzes baznīca
Bērzes baznīca
30.gadu foto
>