Cēsis

Vidzemes pērle, senā Livonijas ordeņmestra rezidence.

Cēsu apkārtnes karte
30.gadu skatu kartiņa ceļotājiem
Cēsu apkārtnes karte
Cēsu apkārtnes karte
30.gadu skatu kartiņa ceļotājiem
Cēsu ainava
Cēsu ainava
20.gadsimta sākuma skatu karte
Skats uz Cēsīm
Skats uz Cēsīm
Cara laika skatu karte
Cēsu ainava
Cēsu ainava
20.gadu skatu karte
Cēsu Jaunā pils
Cēsu Jaunā pils
Jaunā pils un Svētā Jāņa Cēsu luterāņu baznīca
Pilsdrupas
Pilsdrupas
Livonijas ordeņlaika pils drupas
>