Jēkabpils

Pilsētas dārzs
Skatu karte pirms I pasaules kara
Pilsētas dārzs
Pilsētas dārzs
Skatu karte pirms I pasaules kara
Degošā pilsēta
Degošā pilsēta
I pasaules kara uzņēmums, 1915.gads
Vācu karavīri
Vācu karavīri
I pasaules kara laika foto, vācu karavīri krievu armijas pozīcijās pie Jēkabpils
Pārceltuve
Pārceltuve
Pārceltuve pāri Daugavai, 20.gadu skatu karte
J.Štalberga foto
J.Štalberga foto
Pirms I pasaules kara, Jēkabpils fotogrāfa J.Štalberga bilde
Otrā puse
Otrā puse
J.Štālberga fotosalona kartiņa
>