Ķegums

Stacija
1939.gada foto
Stacija
Stacija
1939.gada foto
Daugava pie Ķeguma
Daugava pie Ķeguma
Spēkstacijas būves vieta
Būvdarbi
Būvdarbi
Ķeguma spēkstacijas būve
Būvdarbi
Būvdarbi
Ķeguma spēkstacijas darbu laikā spridzināšana otrajā būvbedrē
Ekskursanti
Ekskursanti
Ekskursanti no Rīgas dodas uz Ķegumu, 1938.gads
Ekskursanti
Ekskursanti
1938.gads
>