Lizums

Spirta dedzinātava
40.gadu foto
Spirta dedzinātava
Spirta dedzinātava
40.gadu foto
>