Madona

Karte
30.gadu skatu karte tūristiem
Karte
Karte
30.gadu skatu karte tūristiem
Stacija
Stacija
Ap 1910.gadu
Ugunsdzēsēju karogs
Ugunsdzēsēju karogs
1913.gadā 1.novembrī dibinātās Madonas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības karogs
Karogs
Karogs
Karoga otrā puse
Ļaudonas baznīca
Ļaudonas baznīca
II pasaules kara vācu laika skatu karte
Madonas kārtībnieki
Madonas kārtībnieki
Apriņķa policistu grupa, foto tapis 1935.gadā
>