Mālpils

Albuma lapa, 30. gadu foto
Albuma lapa, 30. gadu foto
Mālpils
Mālpils
Pasta kantoris un telegrāfs, K.Briškona foto
>