Zilupe

Austrumu robežpunkts ar Krieviju.
Zilupes stacija
30.gadu foto, redzams tā laika stacijas iekārtojums ar atsevišķi iekārtotām I, II klases un III klases uzgaidāmām telpām pasažieriem, Latvijas komercbanka naudas maiņa punktu, jo tā ir robežstacija.
Zilupes stacija
Zilupes stacija
30.gadu foto, redzams tā laika stacijas iekārtojums ar atsevišķi iekārtotām I, II klases un III klases uzgaidāmām telpām pasažieriem, Latvijas komercbanka naudas maiņa punktu, jo tā ir robežstacija.
Robeža ar Krieviju
Robeža ar Krieviju
30.gadu foto, robežpunkts Zilupē
Robeža
Robeža
Robeža ar PSRS 30.gados
>