Andrijāna Ramlova stāsts

Ģimenes albūmi uzrunā, un dažreiz gribās ar šo mantojumu padalīties, lai redz vēstures mirkļus arī citi. Šoreiz fotogrāfijas no vecāsmātes Edītes Ramlau un viņas tēva Kārļa Ramlau bilžu albūma.
Dzimtas vēsture

Ap 1785.gadu no Zviedrijas uz Latviju darbā atbrauca divi brāļi. Viņi apmetās Tērvetē. Par labu darbu, muižnieks viņiem pārdod zemi īpašumā. Šeit viuņi abi nodibina ģimenes. Ģimenēs piedzimst trīs bērni. Viens no bērniem piedzimst 1810.gadā un viņu nosauc par Kristapu.
1845.gadā Kristapam dzimst divi dēli dvīņi, Dāvis un Dāvs. Abi dēli iegūst augstāko izglītību Sanktpēterburgā.
Dāvs pabeidz lauksaimniecības akadēmiju un atgriežas Tērvetē, kur dibina ģimeni un viņam dzimst pieci bērni. Tērvetē un tās tuvumā vēl šodien dzīvo dzimtas turpinātāji.
Dāvids pabeidza arhitektūras akadēmiju un apmetas uz dzīvi Rīgā, kur nopērk zemi un uzbūvē māju, Eižēnijas ielā 1.
1873.gadā piedzimst dēls Aleksandrs.
1886.gadā piedzimst dēls Kārlis.
Abi dēli saņem augstāko izglītību Sanktpēterburgā.
Aleksandrs pabeidz mākslas akadēmiju un atgriežas Rīgā. Dibina ģimeni, kurā dzimst trīs bērni – Marija, Aleksandrs, Jevgēnijs...
Mirst Rīgā. Pēc vīra nāves, sieva (jau padomju laikos) māju pārdod un aizbrauca uz Ļeņingradu pie bērniem.
 Kārlis pabeidz arhitektūras akadēmiju un arī apmetas Rīgā. Dibina ģimeni, kurā dzimst divi bērni – Konstantīns un Edīte.
Pirmā pasaules kara laikā 1915.gadā Kārlis ar ģimeni dodas bēgļu gaitās uz Krieviju, dzīvo pilsētā Brjanska. Brjanskā mirst sieva Alīda un dēls Konstantīns. Kārlis, 1918.gadā dibina ģimeni ar Emīliju. Laulībā dzimst četri bērni – Melita, Oskars, Aleksandrs un Klāra.
1937.gadā, Staļina represiju laikā tiek apcietināts.
1945.gadā pēc II Pasaules kara beigām atgriežas Rīgā ar dēlu Oskaru un meitu Klāru. Dēls Aleksandrs paliek dzīvot Ļgovā.
Edīte kopā ar vecākiem apmetas Brjanskā. 1924.gadā dzīvo pie vecmātes Baltkrievijā, Vitebskā. Mācās lauksaimniecības tehnikumā par zootehniķi. 1936.gada apprecas.
1937.gadā tiek apcietināta (Staļina represijas). 1938.gadā piedzimst dēls Eižēns (Jevgēnijs). Abi tiek izsūtīti uz Sibīriju.
1947.gada maijā atgriežas pie tēva Rīgā. Bet represētajiem nav atļauts palikt Rīgā. Dodas dzīvot uz Ventspils rajonu Popē. Vēlāk pārcēlās uz Ventspili.
1949.gadā atkal tiek apcietināta. Apcietinājumā, 1950.gadā piedzimst meita Ināra. Abas tiek izsūtītas uz Sibīriju. Eižens paliek Latvijā, Liepājas bērnu namā, kur ar administrācijas „gādību” no Eižēna Ramlau pārtop par Jevgēniju Ramlovu.
1956.gadā Edīte atgriežas no izsūtījuma un apmetas uz dzīvi Jelgavā.
Strādā Bērnu slimnīcā par šefpavāri.
Mirusi 2007.gadā 93 gadu vecumā.

Ramlau dzimta
Edīte Ramlau centrā, mazā meitene, labajā augšējā stūrī Kārlis un Alīda Ramlau, Edītes vecāki, kreisajā malā stāv meitene - Murka. Tā vēsta bildei esošie pierakstījumi.
Ramlau dzimta
Ramlau dzimta
Edīte Ramlau centrā, mazā meitene, labajā augšējā stūrī Kārlis un Alīda Ramlau, Edītes vecāki, kreisajā malā stāv meitene - Murka. Tā vēsta bildei esošie pierakstījumi.
Tērvete
Tērvete
Tērvetes Legzdiņi 1904.gadā
Dzimtas koks
Dzimtas koks
Dāvids un Karolina
Dāvids un Karolina
20.gs. sākumā
Dzimtas koks
Dzimtas koks
Jānis Vītols
Jānis Vītols
\/
Brīvprātīgais kārtības sargs
Daži priekšmeti no 90.gadu sākuma, kad bija dienests Brīvprātīgajoes kārtības sargos
Apliecība
Apliecība
Apliecība
Apliecība
Apliecība
Rokas aproce
Rokas aproce
Lenta uz kuras bija kārtības sarga reģistrācijas numurs
Nozīmītes
Nozīmītes
Tās tika izmantotas kā atšķirības zīmes
Krūšu nozīme
Krūšu nozīme
Krūšu nozīme - žetons ar reģistrācijas numuru
Žetoni
Žetoni
Žetonu evolūcija, kārtības sarga un īpašo uzdevumu vienības policista žetons
\/