Askolda Dreslera stāsts
Bildēju es pats. Šeit ievietotās bildes skanēju no negatīviem. Visas bildes uz papīra nekad neesmu taisījis, tikai dažas izlasēs kārtā, un tās pašas esmu kādam uzdāvinājis.
Tai laikā strādāju Komunālās saimniecības ministrijas, Informācijas un skaitļošanas centrā, Pils ielā 8\10. Tā kā vienlaikus biju, gan barikādēs, gan nakts dežurants ēkā. Šai ēkā bija viens no Vecrīgas barikāžu atbalsta centriem. Kā galveno barikāžu rīkotāju pārstāvi atceros Ilmāru Ančānu. Pie mums apmetās barikāžu aizstāvji no Saldus rajona. Vēl no personām, ar ko iznāca vairāk  parunāt un ko atceros, bija padlaika disidents Māris Grīnbergs.
Jēkaba iela
Barikāde pie iebrauktuves Saeimas, toreiz Augstākās Padomes, pagalmā Jēkaba ielā
Jēkaba iela
Jēkaba iela
Barikāde pie iebrauktuves Saeimas, toreiz Augstākās Padomes, pagalmā Jēkaba ielā
Barikāde
Barikāde
Pie Jēkaba baznīcas barikāde noslēdza pieeju Augstākai Padomei no Doma laukuma puses
Barikāde
Barikāde
Pie Mazās Pils ielas
Barikāde
Barikāde
Pie Mazās Pils ielas barikāde, vēlāk tur uzmūrēja sienu ar dzelzs vārtiem
Ceļš uz pils pusi
Ceļš uz pils pusi
No Doma laukuma pils virzienā postenis
Pils ielā 8\10
Pils ielā 8\10
Komunālās saimniecības ministrijas ISC, Askolda Dreslera darba vieta
>