Evijas Pelšas stāsts


Savu stāstu vēlos veltīt vienam no maniem nozīmīgākajiem cilvēkiem un dzīves skolotājiem – manam vectēvam Imantam Žirbam.
          Caur viņa dzīvesstāstu nedaudz būs iespēja ielūkoties arī to tuvinieku gaitās, kuri kaut kādā veidā bijuši saistīti ar manu vectēvu. Tāpēc, lai labāk uztvertu foto vēstījumu, ieskatam atklāšu nelielu fragmentu no savas dzimtas ciltskoka. Tajā atspoguļoti tikai tie radinieki, kuri redzami fotogrāfijās.
Mans vectēvs Imants Žirba dzimis Bauskas apriņķa Mežotnes pagastā. Viņa tēvs Roberts Pēteris Žirba kopā ar brāli piedzīvoja strēlnieku gaitas, bija pieprasīts namdaris Zemgalē, taču pats sev un ģimenei mājas ieguva tikai 20.gadsimta 30.gados, tās mantojot no sava tēvoča Pētera Žirbas. Vēlāk par šo īpašumu – 54 ha lielo vecsaimniecību, ģimene tika ieskaitīta kulaku kārtā. No šī statusa un izsūtīšanas viņus paglāba dēls Imants, atsakoties no saviem sapņiem par studijām un paliekot virsdienestā Sarkanajā Armijā. Dienesta laikā Imants apprecējās un palika dzīvot Rīgā, uz kurieni vēlāk pārcēlās arī viņa vecāki. 
          Par daudziem no attēlos redzamajiem un dokumentos aprakstītajiem cilvēkiem varētu rakstīt garus un emocionālus vēstījumus, taču lai vēsturiskās liecības runā pašas par sevi.         
Vairākas šajā interneta vietnē redzamās manas ģimenes fotogrāfijas skatītājiem piedāvāju tikai kā vizuālu vēsturisko liecību, jo fotogrāfijām iepriekš apraksti netika veidoti, stāsti par tur redzamajiem cilvēkiem man nav zināmi, tuviniekiem nav atmiņā saglabājušies, bet faktu zinātāji un liecinieki aizgājuši aizsaulē. Fotogrāfijas stāsta par sava laika modi, tradīcijām, sadzīvi, kultūru,  arī politisko iekārtu un citiem vēsturiskajiem aspektiem.

Iesvētību zīme
Roberts Pēteris Žirba, dzimis 1886.gada 31.augustā Mellautčos, iesvētīts Mežotnes baznīcā 1902.gada5.maijā, mācītājs V.Bīlenšteins
Iesvētību zīme
Iesvētību zīme
Roberts Pēteris Žirba, dzimis 1886.gada 31.augustā Mellautčos, iesvētīts Mežotnes baznīcā 1902.gada5.maijā, mācītājs V.Bīlenšteins
Iesvētību zīme
Iesvētību zīme
Anna Pekule, dzimusi 1900.gada 20.decembrī, kristīta 1901.gada 12.janvārī Vecmuižas baznīcā, iesvētīta 1919.gada 9.jūnijā Iecavas baznīcā, mācītājs Fr.Trezzners
Iecavas baznīca
Iecavas baznīca
Iecavas baznīca 20.gados
Pekuļu ģimene, 2.rindā stāv Anna un viņas tēvs Pēteris. 1.rindā sēž Līze un viņas māte, Līzei klēpī Jānis un katrā pusē stāv dvīņi - Arvīds un Lizete
Roberts Pēteris Žirba (laiku precīzi nezinu, bet laikā pirms dienesta)
\/