Policija

Rīgas policists
Cara laika foto, pirms I pasaules kara
Rīgas policists
Rīgas policists
Cara laika foto, pirms I pasaules kara
Izziņa
Izziņa
1914.gadā Rīgas policijas pārvaldes pasu galds, sūtījis Liepajās Sv.Trīsvienības baznīcas mācītājam
Policisti
Policisti
20.gadu formās
Liepājas policists
Liepājas policists
30.gadu sākums, foto tapis H.Evel fotostudijā Liepājā
Liepājas policists
Liepājas policists
A.Caune, šo foto dāvinājis 1934.gada 30.martā.
Policists ar kundzi
Policists ar kundzi
Liepājā 30.gados
\/