Augstkalne

Mežmuižas pamatskola
30.gadu foto
Mežmuižas pamatskola
Mežmuižas pamatskola
30.gadu foto
Mežmuižas pamatskolā
Mežmuižas pamatskolā
30.gadu foto
Mežmuižas pamatskola
Mežmuižas pamatskola
Skolēni un skolotāji 30.gados
>