Balvi

Dzelzceļnieks
30.gadu uzņēmums, fotogrāfs Arvīds Ripa Balvos
Dzelzceļnieks
Dzelzceļnieks
30.gadu uzņēmums, fotogrāfs Arvīds Ripa Balvos
Balvu pils
Balvu pils
30.gadu foto
30.gadu foto
30.gadu foto
Balvos militārs pasākums
Latvijas armijas karavīri
Latvijas armijas karavīri
1.rindā 3. no kreisās Jānis Voicišs
Karavīri
Karavīri
2.rindā 6.no labās Antons Voicišs
Robežsargs Alfrēds Rīdziņš
Robežsargs Alfrēds Rīdziņš
Uzraksts otrā pusē "Atmiņā no Alfrēds Rīdziņš Balvos", foto pēc 1928.gada
>