Kuldīga

Kurzemes pērle, slavenais Ventas tilts, ūdens kritums, Alekšupīte...
Rātsnams
Skatu karte ap 1900.gadu
Rātsnams
Rātsnams
Skatu karte ap 1900.gadu
Skatu karte
Skatu karte
Pirms I pasaules kara
Bangerta villa
Bangerta villa
Venta un Bangerta villa Kuldīgā pirms I pasaules kara skatu kartē
Ventas Rumba
Ventas Rumba
Skatu karte pirms I pasaules kara
Ventas tilts
Ventas tilts
Skatu karte pirms I pasaules kara
Baltijas seminārs
Baltijas seminārs
Fotokartīte ap 1900.gadu
>
Kuldīgas foto


Dagnija Jankovska no Kuldīgas atsūtīja interesantas fotogrāfijas, ko ievietoju mājas lapā. Viņa strādā par projektētāju arhitektu birojā un interesējas par vēsturi, par tās saglabāšanas iespējām mūsdienās.

Kuldīgas tilts
1874. gada „Latviešu avīzēs” varēja lasīt: „Tiltam ir astoņi vareni pīlāri. Pāri tiem 7 velves ir celtas 50 pēdu augstumā. Tilta garums ir 500 pēdas, platums 36 pēdas. Gar malām iet skunstīgi būvētas lēnes. (..) Lai arī naktī pār tiltu ejot un braucot, var labi redzēt, ir iemūrēti 6 dzelža lukturstabi. Un vēl tiltā par paliekamu atmiņu 2 marmora tāfeles tika atklātas, no kurām viena visām nākamajām paaudzēm pasludinās tilta izgādātāja Paula von Lilienfelda vārdu, otra atkal tos arhitektus un būves meistarus.” Šīs plāksnes laikmetu griežos pazudušas.
Kuldīgas tilts
Kuldīgas tilts
1874. gada „Latviešu avīzēs” varēja lasīt: „Tiltam ir astoņi vareni pīlāri. Pāri tiem 7 velves ir celtas 50 pēdu augstumā. Tilta garums ir 500 pēdas, platums 36 pēdas. Gar malām iet skunstīgi būvētas lēnes. (..) Lai arī naktī pār tiltu ejot un braucot, var labi redzēt, ir iemūrēti 6 dzelža lukturstabi. Un vēl tiltā par paliekamu atmiņu 2 marmora tāfeles tika atklātas, no kurām viena visām nākamajām paaudzēm pasludinās tilta izgādātāja Paula von Lilienfelda vārdu, otra atkal tos arhitektus un būves meistarus.” Šīs plāksnes laikmetu griežos pazudušas.
Piemiņas plāksne
Piemiņas plāksne
Tilta cēlājiem par godu
Piemiņas plāksne
Piemiņas plāksne
Kurzemes civilgubernatoram grāfam Paulam Lilienfeldam par godu
Rātslaukums
Rātslaukums
Ar ceļa norādēm 30.gados
Ceļa norāde
Ceļa norāde
Pie Baznīcas un Liepājas ielas krustojuma
Ceļa norāde
Ceļa norāde
Baznīcas un Liepājas ielas krustojumā
>